Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Rekrutacja

Powstanie Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej przy Uniwersytecie Warszawskim stanowi odpowiedź na współczesne wyzwania stojące przed nauką. Polegają one na prowadzeniu innowacyjnych badań przekraczających granice dyscyplin i dziedzin naukowych. W ramach tej szkoły doktoranci przygotowują prace doktorskie zawierające elementy wykorzystania dorobku w co najmniej dwóch dowolnie wybranych dziedzinach nauki ze wskazaniem dziedziny wiodącej, lub projektu jednodziedzinowego, bez wskazania dyscypliny wiodącej. (więcej informacji)

Studia trwają cztery lata i mają charakter zindywidualizowany. Oprócz niewielkiej liczby zajęć obligatoryjnych przewidzianych programem, doktorant w dużym stopniu i w porozumieniu z promotorami wybiera kursy zgodne z jego zainteresowaniami i które pomogą mu w redagowaniu rozprawy. Elastyczność ta pozwala na realizację własnych, oryginalnych i innowacyjnych projektów badawczych.

Doktorant pracuje pod kierunkiem co najmniej dwóch promotorów reprezentujących wybrane dziedziny nauki. Promotor główny powinien być wskazany w momencie składania dokumentów rekrutacyjnych, wybór zaś drugiego (bądź promotora pomocniczego) następuje w czasie pierwszych trzech miesięcy odbywania studiów. (więcej informacji)

Limit miejsc:

  • MSD – limit 30 miejsc

Uwaga

Zespół kwalifikacyjny Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej składa się z 15 osób

Zarządzenie nr 2 Dyrektora MSD z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie utworzenia zespołu kwalifikacyjnego dla Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej – LINK do strony www.


Akty prawne i dokumenty:

  • Obwieszczenie nr 8 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 17 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji do szkół doktorskich Uniwersytetu Warszawskiego – LINK do strony
  • Zarządzenie nr 44 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie ustalenia harmonogramu rekrutacji oraz zasad przeprowadzania rejestracji kandydatów do szkół doktorskich w roku akademickim 2023/2024 – LINK do strony
  • Zarządzenie nr 60 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie opłaty rekrutacyjnej za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego do szkoły doktorskiej na Uniwersytecie Warszawskim – LINK.pdf
  • Edytowalny wzór oświadczenia promotora – Wzór oświadczenia

Przydatne strony:

  • Kontakt z Koordynatorem Rekrutacji możliwy jest za pośrednictwem adresu – koordynator.msd@uw.edu.pl
  • Internetowa Rekrutacja Kandydatów – irk.uw.edu.pl
  • Obwieszczenie nr 6 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie tekstu jednolitego uchwały nr 17 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji do szkół doktorskich Uniwersytetu Warszawskiego – PLIK
  • Instrukcja rejestracji w systemie IRK – Instrukcja